Tại sao từ bi với chính mình lại khó đến như vậy?

Xem phiên bản video Theo nhà nghiên cứu và nhà trị liệu nổi tiếng, tiến sĩ Chris Germer, lòng từ bi với chính mình là “thái độ ấm áp và chánh niệm khi chúng ta đau khổ, thất bại hoặc cảm thấy không đủ.” 1 – Dấu hiệu của người thiếu từ bi với chính …

Tại sao từ bi với chính mình lại khó đến như vậy? Read More »